Terug

29/09/2016

Krachtige kwartiermakers in de uitvoering van het sociaal domein

De drie gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren besloten gezamenlijk invulling te geven aan de drie decentralisaties. Eerst is tussen de gemeenten een gedragen visie ontwikkeld over de zorginhoudelijke vragen en oplossingen in de gemeenten. Vervolgens wilden ze zo snel mogelijk een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie rond krijgen. Lysias vervulde de rol van kwartiermaker en opleidingscoördinator.

De werkzaamheden die Lysias uitvoerde als kwartiermaker:

  • Projectmanagement en begeleiden van de overgang van project- naar lijnorganisatie.
  • Ondersteuning van het managementteam en bestuurders.
  • Coördinatie van lopende projecten.
  • Opstellen transformatieagenda, leer- en ontwikkelplan.
  • Opzetten en werkend krijgen systeem van intervisie en reflectie.

De tijdsdruk om te komende tot een werkende en efficiënte uitvoeringsorganisatie was enorm. Lysias verzorgde de samenhang tussen veel verschillende projecten: de inkoop van zorg, de voorbereidingen voor de start van sociale wijkteams en de implementatie van de informatie & adviesfunctie.

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren wilden het interne transformatieproces aanscherpen en versterken door stevig in te zetten op de professionalisering van hun medewerkers. Lysias ging op interactieve wijze aan de slag met professionals uit alle geledingen van de organisatie. In de gemeenten waren al enkele commerciële opleidingsspartners actief. Ook hen betrok Lysias nadrukkelijk aan de voorzijde van het proces. Zo slaagde Lysias er in om een breed gedragen leer- en ontwikkelplan te presenteren. De vernieuwende samenwerking tussen de opleidingspartijen resulteerde in een intervisietraject dat zij gezamenlijk tot uitvoering brengen.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024