Terug

26/09/2016

Landstede Groep komt samen verder

Landstede Groep is een ondernemende onderwijsorganisatie die midden in de maatschappij staat en behalve op het gebied van MBO en VO ook actief is op het gebied van kinderopvang, welzijn en kringloop. De komende jaren staat Landstede Groep voor een flinke veranderopgave. Om deze transitie in goede banen te leiden heeft Landstede Groep Lysias ingeschakeld.

Ontwikkelingen in de samenleving vragen een stevige ontwikkeling in het denken over leren, leven en werken. Van Landstede vraagt dit:

  • Meer externe gerichtheid
  • Nieuwe invulling van maatschappelijk ondernemerschap
  • Verhoging van de onderwijskwaliteit
  • Onderwijskundige innovatie in nauwe samenwerking met partners

Dat vraagt eenduidigheid en slagvaardigheid in de sturing van Landstede Groep. Lysias heeft samen met Landstede gekozen voor een programmatische aanpak (‘Samen Verder’) om de doelen te realiseren. Lysias vervult in opdracht van het CvB de rol van programmamanager, geeft samen met betrokkenen vorm aan het programma. Daarnaast adviseert Lysias over de sturingsfilosofie en de organisatie-inrichting van MBO, VO en Serviceorganisatie.

Kortom: een concretisering van de ambities in nieuwe vormen van samenwerken, ondernemen en structureren.

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024