Terug

18/12/2018

Leren sturen in netwerken

Het College van B&W van Amsterdam heeft een ambitieuze uitvoeringsagenda vastgesteld, waarmee het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht. Het college wil de Amsterdammers hierbij betrekken door te laten zien wat de plannen zijn. Transparant, open en met elkaar. Het college gaat met zes ambities aan de slag. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van de organisatie. Grootstedelijke opgaven kunnen alleen in goede samenwerking met alle interne en externe stakeholders effectief worden aangepakt. Voor de uitvoering van deze agenda wil het stedelijk strategieteam van de gemeente zich daarom bekwamen in netwerksturing. Het team riep daarvoor de hulp in van Ben Koopman en Lysias.

In samenwerking met BenKoopman Consulting heeft Lysias een op maat gesneden module netwerksturing ontwikkeld, passend bij de positie en de context van het stedelijk strategieteam van de gemeente Amsterdam. Hiervoor maakten wij de rijke ervaring van Lysias op het gebied van procesmanagement voor complexe opgaven en doelgericht samenwerken overdraagbaar, in de vorm van een masterclass. In de komende maanden passen we – in samenwerking met leden van het stedelijk strategieteam – de module toe op de ambities uit de uitvoeringsagenda. In werkplaatsen met leden van het strategieteam en medewerkers uit de diensten belichten we de opgaven en richten we de vervolginspanningen.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024