Terug

04/07/2019

Lessen van Rotterdam Zuid voor het Nationaal Programma Groningen

De komende periode ligt het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen ter besluitvorming voor bij Provinciale Staten en bij de Raden van de zeven aardbevingsgemeenten. In aanloop naar deze besluitvorming zijn Marco Pastors en Wim Deetman gevraagd hun ervaringen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid te delen met de Groninger volksvertegenwoordigers. Lysias verzorgt de advisering en ondersteuning van de heren Pastors en Deetman.

Perspectief voor inwoners
Voor het aardbevingsgebied is het Nationaal Programma Groningen (NPG) volop in ontwikkeling. Dit programma is bedoeld om de inwoners toekomstperspectief te bieden. Dat perspectief gaat over de economische situatie, de leefbaarheid, de welvaart en de gezondheid van inwoners.

Vijf verbeterpunten op basis van ervaringen in Rotterdam Zuid
De Groninger volksvertegenwoordigers waren geïnteresseerd in de lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en vroegen Marco Pastors (directeur NPRZ) en Wim Deetman deze lessen met hen te delen. Het NPRZ is in 2011 tot stand gekomen op basis van een advies van de Commissie-Deetman/Mans, die werd ondersteund door Lysias.

Lysias-adviseurs Carla de Rie en Piet Vriend voerden een scherpe analyse uit van het NPG, waarbij we een vergelijking maakten met het NPRZ. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezamenlijke positiebepaling van raden en staten, stelden we vervolgens namens en met de heren Deetman en Pastors een adviesnotitie op. In deze notitie formuleerden we vijf verbeterpunten: ·

  1. Focus op inwoner en diens huishouden
  2. Gedeeld ambitieniveau, samenhangende visie en aanpak
  3. Juiste governance en doorzettingskracht
  4. Betrokkenheid Rijksoverheid
  5. Raden en staten in positie

Tijdens de Raden- en Statenconferentie van 29 juni werd hier positief op gereageerd. “De vijf verbeterpunten zijn uitstekende adviezen”, aldus een raadslid. De raden en staten benutten onze aanbevelingen om input aan te reiken aan het bestuur van het NPG om te komen tot een verbeterde versie van het programmakader voor het NPG.

Onze meerwaarde
Dankzij eerdere opdrachten beschikken we over veel inhoudelijke kennis van het aardbevingsdossier en zijn we goed thuis in de bestuurlijke verhoudingen in Groningen (o.a. Commissie Jansen, Grenzeloos G(r)unnen). Daardoor zijn we in staat in heel korte tijd een scherpe analyse uit te voeren van het NPG en voorstellen te doen voor verbetering.

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024