Terug

15/11/2017

Lokaal duurzaam energiebedrijf. Ja of Nee?

Is een eigen energiebedrijf de beste manier om warmte-initiatieven in Leeuwarden te steunen? Dat was in essentie de vraag vanuit de gemeenteraad. Lysias gaf antwoord op deze vraag.

Voor het beantwoorden van deze vraag heeft Lysias een quick scan uitgevoerd onder de meest betrokken partijen, zoals initiatiefnemers, gemeente, provincie en financiers. Resultaat is een gemotiveerd voorstel om een ander model te kiezen. Een Leeuwarder Energie Bedrijf is op dit moment niet noodzakelijk en haalbaar. Lysias adviseerde een tussenvorm te kiezen, waarin de gemeente wel een actieve rol heeft en duidelijker vastlegt hoe ze de toekomst van de energievoorziening in Leeuwarden voor zich ziet.

Eindrapport quick scan Leeuwarden

Share:

Melvin Könings

Associé

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024