Terug

07/06/2019

Lysias Advies draagt bij aan duurzame en kwalitatieve groei van Almere

De gemeenteraad heeft unaniem akkoord gegeven op de doorontwikkeling van het stationsgebied. “Hieruit blijkt dat er veel draagvlak is voor de visie voor het Stationskwartier. Ook bij de oppositie”, zegt Rob Tutert van Lysias Advies.

Het adviesbureau uit Amersfoort stelde de Visie en aanpak voor het Stationskwartier op. Rob Tutert, senior adviseur bij Lysias Advies en expert op gebied van stationsgebiedsontwikkeling: “We hebben de opgave integraal aangepakt en in nauwe samenwerking met alle betrokken disciplines binnen de gemeentelijke organisatie opgesteld en stakeholders in het proces betrokken. Hun input is belangrijk geweest om tot een gedragen voorstel te komen. Samen hebben we de ontwikkelstrategie daardoor kunnen formuleren.” Een belangrijke sleutel was volgens Tutert om de opgave van het station en die van het omliggende Stationskwartier in samenhang met elkaar aan te pakken. “De noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het station heeft directe invloed op de ontwikkelkansen voor het Stationskwartier. Daarnaast heeft het gebied duidelijk potentie. De huidige belangstelling en initiatieven vanuit de markt laten dat zien. Ook zijn we in staat in dit gebied circa vijfduizend woningen toe te voegen.”

Samenleving betrekken

Juist door alle partijen – stakeholders zoals de provincie, de NS, ProRail, de gemeente en de raad, en de bewoners van Almere – te bevragen en er steeds bij te betrekken, kwam Lysias Advies tot een compleet gedragen plan. “Dat is ook de enige manier”, vindt Tutert, “iedereen heeft een rol hierin. En uiteindelijk: het Stationskwartier moet voor alle partijen zo goed mogelijk werken. Er ligt nu een gedragen kader voor de transformatie van dit gebied dat er op gericht is de potenties van dit gebied voor wonen, werken en stedelijke voorzieningen te benutten. Dat is mooi, natuurlijk.”

Duurzaam en kwalitatief

Het doel is om de mogelijkheden van het Almeerse stationsgebied ten volle te benutten voor de ontwikkeling van wonen, werken, duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Tutert: “Het kader biedt bovendien ruimte voor de markt om met initiatieven te komen. Met de onderwijsinstellingen in Amsterdam en Almere wordt onderzoek gedaan naar een studentencampus in het gebied.” Daarnaast krijgt het station een flinke kwaliteitsverbetering in samenwerking met NS, ProRail en de provincie Flevoland. “Ook de openbare ruimte wordt flink verbeterd. Kortom,” besluit hij, “met de aanpak van dit gebied en het station wordt een belangrijke bijdrage geleverd om de groei van Almere op een duurzame en kwalitatieve manier mede vorm te geven.”

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024