Terug

18/10/2019

Lysias als antropoloog op het Democratiefestival

Eind augustus was het op het eiland Veur Lent in Nijmegen bijna tropisch warm tijdens het Democratiefestival. Deelnemers konden leren speechen als Obama en een cursus ‘staatsgreep voor beginners’ bijwonen. Of, onder leiding van Nienke Schlette, in één uur antropoloog worden…

Naar voorbeeld van onder andere Denemarken en Zweden organiseerde het Ministerie van BZK, de provincie Gelderland en de VNG het Democratiefestival in Nijmegen, om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

De antropologische aanpak van Lysias was te gast bij de VNG en organiseerde voor alle deelnemers de workshop ‘Hoe word je antropoloog in een uur?’. Festivalgangers leerden ‘participerend observeren’ en gingen op het festivalterrein ‘op veldwerk’ in een tent waar zij zich het minst mee verbonden voelden. Door met de bezoekers daar in gesprek te gaan en mee te doen aan die activiteiten leerden zij zich te verplaatsen in de schoenen van een ‘ander’. En dat is precies waar het de opdrachtgever om ging: bruggen slaan en inlevingsvermogen, om elkaar beter te leren begrijpen en de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

“Net zo kunnen speechen als Obama is interessant, maar je daagt jezelf pas echt uit als je uit je eigen bubbel durft te stappen”, zegt antropoloog Nienke Schlette. “Jezelf kunnen verplaatsen in de leefwereld van iemand anders is bovendien een essentiële voorwaarde om met elkaar samen te kunnen leven in een democratie.”

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024