Terug

26/06/2018

Lysias begeleidt fusie van twee ziekenhuizen

De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de zorgverzekeraars Menzis, Achmea en VGZ en de Vereniging Vrijgevestigd medisch specialisten van de OZG (VVO) hebben woensdagavond 2 juli een bestuurlijke overeenkomst getekend, om de OZG als zelfstandige BV bij het UMCG onder te brengen en het nieuw te bouwen ziekenhuis in Scheemda mogelijk te maken.

Er zijn afspraken gemaakt over de zorginkoop met de drie zorgverzekeraars die de komende jaren een gezonde business case mogelijk maken. De medisch specialisten dragen hun steentje bij door over te gaan van vrije vestiging naar dienstverband. Met de provincie Groningen en gemeenten zijn gesprekken gevoerd over de medefinanciering en herbestemming van de huidige ziekenhuispanden. Er is overeenstemming over de uitgangspunten hiervoor. De komende tijd worden deze uitgewerkt tot definitieve afspraken. Lysias heeft de partijen inhoudelijk en procesmatig begeleid in de weg naar deze mijlpaal.

Zie hier het officiële persbericht

Share:

George Postma

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024