Terug

12/06/2018

Lysias begeleidt Saxion Hogescholen bij 'Expeditie TROTS'

Sinds eind vorig jaar loopt binnen Saxion Hogescholen de Expeditie TROTS. Dat is een ambitie gedreven zoektocht naar wat er voor nodig is om het techniekdomein binnen Saxion toekomstbestendig en robuust te organiseren. Dit proces staat onder leiding van de vier directeuren van de Techniekacademies van Saxion. Deze academies leiden samen circa 8000 studenten per jaar op in ongeveer 20 techniekopleidingen. Lysias begeleidt dit proces en adviseert over de organisatie.

Op basis van het werk en werken in de toekomst en de eisen die daarmee worden gesteld aan studenten, onderwijs en onderzoek worden voorstellen ontwikkeld voor de organisatie van Techniekonderwijs en -onderzoek in de komende jaren. Alle interne stakeholders en het regionale bedrijfsleven worden betrokken bij het ontwikkelen van de organisatievisie. Deze wordt in mei aangeboden aan het College van Bestuur van Saxion.

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024