Terug

12/06/2018

Lysias begeleidt Saxion Hogescholen bij 'Expeditie TROTS'

Sinds eind vorig jaar loopt binnen Saxion Hogescholen de Expeditie TROTS. Dat is een ambitie gedreven zoektocht naar wat er voor nodig is om het techniekdomein binnen Saxion toekomstbestendig en robuust te organiseren. Dit proces staat onder leiding van de vier directeuren van de Techniekacademies van Saxion. Deze academies leiden samen circa 8000 studenten per jaar op in ongeveer 20 techniekopleidingen. Lysias begeleidt dit proces en adviseert over de organisatie.

Op basis van het werk en werken in de toekomst en de eisen die daarmee worden gesteld aan studenten, onderwijs en onderzoek worden voorstellen ontwikkeld voor de organisatie van Techniekonderwijs en -onderzoek in de komende jaren. Alle interne stakeholders en het regionale bedrijfsleven worden betrokken bij het ontwikkelen van de organisatievisie. Deze wordt in mei aangeboden aan het College van Bestuur van Saxion.

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023