Terug

18/11/2018

Lysias bouwt mee aan moderne stations

Veel gemeenten willen hun stations en stationsomgevingen moderniseren. Stations zijn sociaal, maatschappelijk èn economisch belangrijke knooppunten in een stad of regio. Bedrijven kijken naar stationsomgevingen als vestigingsplaats. Mensen wonen graag op fietsafstand van een station. Lysias helpt bij het realiseren van moderne en toekomstgerichte stations en stationsomgevingen.

Stations vallen onder de verantwoordelijkheid van twee ‘spoor-partijen’: de NS en ProRail. Deze partijen investeren in stations op basis van beschikbare onderhouds- en investeringsbudgetten en zijn gericht op doelmatigheid, functionaliteit en veiligheid. Vanuit het Rijk wordt de directe bemoeienis met stations echter minder.

Ambities van gemeenten – vaak ondersteund door provincies – reiken echter veel verder. Gemeenten willen dat stations niet alleen schoon, heel, veilig en functioneel zijn, maar ook een mooie entree voor inwoners en bezoekers vormen, met goede voorzieningen en een aantrekkelijke uitstraling. Gemeenten beschouwen een stationsgebied als een bron voor duurzame en toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling.

Lysias helpt gemeenten die ambities waar te maken en heeft ruime ervaring opgedaan in Ede, Zwolle, Leeuwarden, Nunspeet en Almere. Dankzij onze expertise en werkervaring met lokale en regionale overheden, NS en ProRail heeft dat geleid tot afgewogen en – belangrijker nog – gedragen plannen voor en besluiten over investeringen in stations en stationsomgevingen.

Share:

Eva Hillen

Adviseur

Rob Tutert

Associé

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024