Terug

18/11/2018

Lysias bouwt mee aan moderne stations

Veel gemeenten willen hun stations en stationsomgevingen moderniseren. Stations zijn sociaal, maatschappelijk èn economisch belangrijke knooppunten in een stad of regio. Bedrijven kijken naar stationsomgevingen als vestigingsplaats. Mensen wonen graag op fietsafstand van een station. Lysias helpt bij het realiseren van moderne en toekomstgerichte stations en stationsomgevingen.

Stations vallen onder de verantwoordelijkheid van twee ‘spoor-partijen’: de NS en ProRail. Deze partijen investeren in stations op basis van beschikbare onderhouds- en investeringsbudgetten en zijn gericht op doelmatigheid, functionaliteit en veiligheid. Vanuit het Rijk wordt de directe bemoeienis met stations echter minder.

Ambities van gemeenten – vaak ondersteund door provincies – reiken echter veel verder. Gemeenten willen dat stations niet alleen schoon, heel, veilig en functioneel zijn, maar ook een mooie entree voor inwoners en bezoekers vormen, met goede voorzieningen en een aantrekkelijke uitstraling. Gemeenten beschouwen een stationsgebied als een bron voor duurzame en toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling.

Lysias helpt gemeenten die ambities waar te maken en heeft ruime ervaring opgedaan in Ede, Zwolle, Leeuwarden, Nunspeet en Almere. Dankzij onze expertise en werkervaring met lokale en regionale overheden, NS en ProRail heeft dat geleid tot afgewogen en – belangrijker nog – gedragen plannen voor en besluiten over investeringen in stations en stationsomgevingen.

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023