Terug

25/11/2023

Lysias deed onderzoek naar vier grote bouwprojecten in Sint-Michielsgestel

Info naar bewoners en raad onvoldoende

Lysias deed onderzoek naar vier grote bouwprojecten in Sint-Michielsgestel

De raad en het College van B&W van Sint-Michielsgestel kunnen veel lessen trekken om beter te sturen op grote bouwprojecten. Zo blijkt uit het rapport dat collega’s Clemens Sengers en Yoram Poot schreven vanuit Lysias Advies in opdracht van de Rekenkamercommissie van Sint-Michielsgestel. In het onderzoek werden vier bouwprojecten in de gemeente onderzocht. Onder andere de informatievoorziening van B&W aan de raad en de communicatie naar inwoners is ontoereikend en kan beter.

 

Het Brabants Dagblad schreef er dit artikel over

 

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Clemens Sengers

Adviseur

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024