Terug

04/07/2019

Lysias draagt bij aan nieuwe vaarregels in Amsterdam

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft op 8 mei 2019 ingestemd met de nota Varen – deel 1. Deze nota heeft in de media veel aandacht gekregen door de petitie van de pleziervaart en de demonstratie voor het huis van de burgemeester. Lysias werkte aan deze nota en leverde een gewaardeerde bijdrage aan de voortgang van dit ingewikkelde dossier.

De nieuwe vaarregels behelzen in totaal zeventien maatregelen, die de steeds toenemende drukte op het water tegen moeten gaan en de overlast voor omwonenden dienen te beperken. Dit najaar zal het college een Nota Varen – deel 2 presenteren met een voorstel tot meer stedelijke regie op het realiseren en uitgeven van ligplaatsen.

Lysias werkte aan de nota Varen en het pakket aan maatregelen om drukte en overlast te beperken met drie adviseurs: Korien Jurgens, Clemens Sengers en Piet Vriend.

De meerwaarde van Lysias
Het opstellen van de Nota Varen was een ingewikkeld en langlopend proces, waarin de gemoederen soms hoog opliepen. Lysias slaagde erin om, met het team uit Amsterdam, een goede verbinding te maken tussen de politieke en bestuurlijke wensen en de uitkomsten uit het participatietraject met bewoners en ondernemers in de rondvaartbranche. We concentreerden ons op het leveren van een inhoudelijke onderbouwing van de mogelijkheden, en zorgden er zo voor dat op basis van argumenten het goede gesprek kon worden gevoerd en de voortgang van het proces werd gegarandeerd.

Share:

Korien Jurgens

Partner en directeur

Clemens Sengers

Adviseur

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023