Terug

07/11/2020

Lysias geeft Omschakelfonds Duurzame Landbouw vorm

Het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds hebben Lysias Advies ingeschakeld om het Omschakelfonds Duurzame Landbouw vorm te geven. Roelof Balk is de projectleider van het implementatieteam, waar ook Melvin Könings aan deelneemt.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft € 175 miljoen uitgetrokken voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme en meer duurzame manier van produceren. Dit revolverende fonds wordt een kerninstrument in het beleid van LNV, gericht op een toekomstvaste landbouw. Daar wordt al jaren over gesproken en de urgentie neemt alleen maar toe. De financiering is vaak een probleem. In 2021 gaat het Omschakelfonds van start met een startkapitaal van € 10 miljoen.

Het integrale Omschakelingsprogramma bestaat uit subsidieregelingen voor het maken van omschakelingsplannen en voor het opzetten van demonstratiebedrijven, een borgstellingsregeling voor werkkapitaal en een Investeringsfonds van € 70 miljoen. Roelof: “In dit project komt voor ons eigenlijk alles samen: het verbinden van landbouw en natuur, revolverend financieren, publiek geld koppelen aan private middelen, staatssteuntoetsen en werken aan een duurzame ruimtelijke inrichting.”

Het idee achter het Investeringsfonds is met velen besproken, en was ook een aanbeveling van het Adviescollege Stikstofproblematiek, waarvoor Lysias de rol van secretaris vervulde. “Het Ministerie van LNV is niet over één nacht ijs gegaan” zegt Roelof. “Nu komt het er op aan om dit samen met de stakeholders op een toegankelijke, goed werkbare en effectieve manier neer te zetten. Met de juiste governance en financiële instrumenten. Zodat we de duurzaamheidstransitie van de landbouw financierbaar maken voor boeren en tuinders.”

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023