Terug

07/11/2020

Lysias geeft Omschakelfonds Duurzame Landbouw vorm

Het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds hebben Lysias Advies ingeschakeld om het Omschakelfonds Duurzame Landbouw vorm te geven. Roelof Balk is de projectleider van het implementatieteam, waar ook Melvin Könings aan deelneemt.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft € 175 miljoen uitgetrokken voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme en meer duurzame manier van produceren. Dit revolverende fonds wordt een kerninstrument in het beleid van LNV, gericht op een toekomstvaste landbouw. Daar wordt al jaren over gesproken en de urgentie neemt alleen maar toe. De financiering is vaak een probleem. In 2021 gaat het Omschakelfonds van start met een startkapitaal van € 10 miljoen.

Het integrale Omschakelingsprogramma bestaat uit subsidieregelingen voor het maken van omschakelingsplannen en voor het opzetten van demonstratiebedrijven, een borgstellingsregeling voor werkkapitaal en een Investeringsfonds van € 70 miljoen. Roelof: “In dit project komt voor ons eigenlijk alles samen: het verbinden van landbouw en natuur, revolverend financieren, publiek geld koppelen aan private middelen, staatssteuntoetsen en werken aan een duurzame ruimtelijke inrichting.”

Het idee achter het Investeringsfonds is met velen besproken, en was ook een aanbeveling van het Adviescollege Stikstofproblematiek, waarvoor Lysias de rol van secretaris vervulde. “Het Ministerie van LNV is niet over één nacht ijs gegaan” zegt Roelof. “Nu komt het er op aan om dit samen met de stakeholders op een toegankelijke, goed werkbare en effectieve manier neer te zetten. Met de juiste governance en financiële instrumenten. Zodat we de duurzaamheidstransitie van de landbouw financierbaar maken voor boeren en tuinders.”

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023