Terug

23/12/2015

Lysias helpt Den Haag onafhankelijk te worden van aardgas

In het kader van de klimaatdoelstellingen wil de gemeente Den Haag haar afhankelijkheid van aardgas verminderen. In 2015 is daarom het Haags Warmte Initiatief (HWI) opgericht. Het doel is om samen met bewoners en andere partners in 2016 te beginnen met het aansluiten van gebouwen op duurzame warmtenetten en deze los te koppelen van het gasnet. De gemeente Den Haag heeft Lysias gevraagd bij te dragen aan versnelling van deze energietransitie.

De urgentie voor energietransitie komt voort uit de bijna volledige afhankelijkheid van Nederland van aardgas voor verwarming van gebouwen. Sinds 2015 is Nederland netto-importeur van aardgas. Daarmee loopt ons land het risico om op middellange termijn afhankelijk te worden van instabiele regimes. Het realiseren van een duurzame warmtevoorziening is noodzakelijk om de Haagse klimaatdoelen te halen. Uit studies blijkt dat 40% van de CO2-uitstoot in de stad voor rekening komt van de 250.000 woningen en gebouwen.

De vraag naar warmte is zo groot dat er voor Den Haag niet één duurzame oplossing is. De gemeente heeft daarom onderzocht welke mix van warmtesystemen (o.a. geothermie, restwarmte, warmte koude opslag) in welk deel van de stad het meest geschikt is en waar warmtenetten nodig zijn om warmte te verspreiden. Lastig hierbij is dat in de warmtesector vooralsnog geen sprake is van een markt die zich zelfstandig kan ontwikkelen. Lysias onderzoekt daarom hoe de warmtemarkt nu werkt, wat het rijksbeleid is en hoe Den Haag naar een toekomstig marktmodel kan toewerken. We definiëren de rollen van producent, lokale netbeheerder, leverancier en eindgebruiker, en beschrijven hun onderlinge relaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de strategie van het HWI, het uitdenken van een aanpak en het voorbereiden van regionale samenwerking. In 2016 ondersteunt Lysias het HWI met een projectsecretaris.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024