Terug

06/07/2021

Lysias in aardbevingsgebied Groningen: “Zorg dat het geld snel bij burgers terecht komt”

Het Groningse aardgas dat kort na WO II ontdekt is, heeft Nederland enorm veel opgeleverd. In de hoogtijdagen van de jaren 80 zelfs meer dan 10 miljard euro per jaar. Een groot deel van onze welvaart is op die aardgasbaten gebaseerd. Maar er is een keerzijde: de aardbevingen, zeg maar: aardgasbevingen, die vanaf 2012 serieuze vormen begonnen aan te nemen, veroorzaken schade.

“Natuurlijk moet de rijksoverheid (de grootste verdiener in het spel) die schade royaal vergoeden. Dan hebben we het niet alleen over de fysieke schade aan gebouwen, maar ook over de psychische schade van afgenomen veiligheid en onzekerheid. Het gaat niet alleen over herstel en compensatie, maar ook over versterking en het bieden van een nieuw perspectief voor een veilige toekomst.”

Versterkingsoperatie van 1,5 miljard euro
In november 2020 hebben rijk en regio afspraken gemaakt over de versterkingsoperatie. Daar is 1,5 miljard euro voor uitgetrokken, die ten goede moet komen van de bewoners in het aardbevingsgebied. Dan hebben we het over versterking van gebouwen, woningverbetering, inpassingskosten, oplossen van schrijnende situaties en het versterken van de economische structuur.

Financiering moet slimmer
Het versleutelen van die grote geldstromen naar individuele eigenaren en bewoners gaat niet vanzelf. De Algemene Rekenkamer schrijft in het verantwoordingsonderzoek 2020* dat ‘bewoners niet goed weten waar zij aan toe zijn’ en dat de uitvoeringskosten tot nu toe ‘disproportioneel hoog’ zijn. “De financiering moet anders, en vooral slimmer”, zegt Roelof Balk, associé bij Lysias.

De regio heeft Lysias er nu bij gehaald om dat vorm te geven. Want Lysias heeft met Mark Pol (projectleider), Carla de Rie, Magdeleen Sturm en Roelof Balk de brede expertise in huis om dit te regelen. “Onze leidraad? Eerlijk, eenvoudig en voortvarend. Dit voorjaar hebben we een eerlijke en eenvoudige verdeelsystematiek over de vijf aardbevingsgemeenten voorgesteld, en die is overgenomen door de regio. Via een specifieke uitkering krijgen die gemeenten hun geld. Met het rijk als eerstverantwoordelijke hebben we een nieuwe subsidieregeling opgesteld, die op 1 juni in werking is getreden. Naar dat model maken we nu bij het Ondersteunend Bureau Gaswinning nog vijf aansluitende subsidieregelingen voor de aardbevingsgemeenten.” Die tussenstappen zijn volgens Lysias nodig om te zorgen dat het geld snel bij de burgers terecht komt. Balk: “Want dat zal een keer tijd worden!”


* – https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2021/05/19/versterkingsoperatie-groningen-tijd-voor-uitvoering

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024