Terug

17/10/2019

Lysias levert kwartiermaker Taskforce Wonen & Zorg

Nederland vergrijst in hoog tempo. Om iedereen prettig en zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is nu actie nodig. Daarom is een bestuurlijke Taskforce geformeerd die lokale partners stimuleert de opgaven in kaart te brengen, die ingewikkelde samenwerkingsproblemen wil aanpakken en gezamenlijke prestaties mogelijk wil maken. Heleen Stigter legt hiervoor als kwartiermaker de basis.

Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg maken het zoeken naar oplossingen urgent. Daarom hebben VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK deze zomer de handen ineen geslagen. Zij hebben Heleen Stigter van Lysias gevraagd om sturing te geven aan de inzet van de Taskforce. Een prachtige uitdaging waar Heleen zich vol voor inzet.

Samen met de ambtelijk betrokkenen stelt Heleen het werkplan 2020 voor de Taskforce op. Ze voert daarvoor gesprekken met bestuurders van gemeenten, corporaties, zorgpartijen en andere betrokkenen. Dat moet een scherp beeld opleveren van wat nodig is om op lokaal niveau tot gezamenlijke prestatieafspraken te komen. De ambitie van de Taskforce is groot: in de komende jaren moeten overal in Nederland partijen op lokaal niveau komen tot uitvoering van concrete plannen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Eind 2019 is het werkplan klaar en is duidelijk hoe de Taskforce in 2020 te werk gaat om zijn ambities te realiseren.

Share:

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024