Terug

12/03/2024

Lysias ondersteunt in ontwikkeling kadernota verbonden Partijen

Lysias heeft de provincie Noord-Brabant ondersteund in het ontwikkelen van een nieuwe Nota Verbonden Partijen. Doel was het actualiseren van het kader uit 2014 op basis van actuele inzichten en regelgeving, het actualiseren van de rolverdeling tussen PS en GS en het vaststellen van de uitgangspunten waarbinnen GS sturen op verbonden partijen.

De provincie heeft Lysias gevraagd om te ondersteunen in de ontwikkeling. Reden voor deze vraag was dat de provincie onvoldoende tijd en ruimte had om de ontwikkeling zelf te trekken. Catheel Pino en Jos Poeder hebben voor de ontwikkeling intensief samengewerkt met het team Verbonden Partijen om hun expertise en inzichten te benutten en zodat het nieuwe beleid goed zou aansluiten op de Brabantse situatie. Tegelijkertijd hebben zij de medewerkers uitgedaagd om te reflecteren op hoe ze nu omgaan met verbonden partijen: waarom is dat de beste wijze en zou het ook anders en/of beter kunnen?

 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Saten zijn erg blij met de nieuwe nota. Zij hebben beide de nota met veel steun aangenomen en complimenten gegeven voor de heldere nota. Ook is de nota nu een voorbeeld voor andere provincies die hun beleid over verbonden partijen willen actualiseren.

 

Is uw gemeente of provincie ook toe aan een frisse nieuwe kadernota? Neem dan vooral contact op met Catheel!

 

Nota Verbonden Partijen 2024 Noord-Brabant

Share:

Jos Poeder

Adviseur

Catheel Pino

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024