Terug

12/06/2018

Lysias ondersteunt RUG en UMCG bij initiatief Northern Knowledge

RUG en UMCG hebben besloten om een volgende stap te zetten in hun bijdrage aan de kenniseconomie van Noord-Nederland. Met Northern Knowlegde nemen de instellingen het initiatief om de samenwerking met het bedrijfsleven aanzienlijk te versterken. Ze nodigen andere partners uit hierbij aan te sluiten. RUG en UMCG zijn ervan overtuigd dat de potenties van de instellingen in combinatie met die van het bedrijfsleven meer economische groei van de regio kan opleveren. De internationale rol en betekenis van de instellingen nemen daarmee ook toe.

Met Northern Knowledge bundelen de instellingen alle kracht en inzet op het gebied van kennisontwikkeling en valorisatie, business development en start-ups, finance en funding, en samenwerkingsprogramma’s met de industrie. Er komt een eenduidige en sterke organisatie die op het snijvlak van kennisinstellingen en bedrijven gaat opereren. Deze organisatie wordt een herkenbaar en zichtbaar loket voor bedrijven, waardoor ook het MKB beter de weg zal weten te vinden naar de wetenschappelijke en toegepaste kennis.

Daarnaast worden de campussen onder de nieuwe sterke organisatie gebracht, om zo de aantrekkelijkheid daarvan als vestigingsplaats voor bedrijven beter voor het voetlicht te brengen.

Lysias  begeleidt bestuurders van RUG en UMCG en de verantwoordelijke directeuren in het bouwen van de nieuwe organisatie.

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023