Terug

12/06/2018

Lysias ondersteunt RUG en UMCG bij initiatief Northern Knowledge

RUG en UMCG hebben besloten om een volgende stap te zetten in hun bijdrage aan de kenniseconomie van Noord-Nederland. Met Northern Knowlegde nemen de instellingen het initiatief om de samenwerking met het bedrijfsleven aanzienlijk te versterken. Ze nodigen andere partners uit hierbij aan te sluiten. RUG en UMCG zijn ervan overtuigd dat de potenties van de instellingen in combinatie met die van het bedrijfsleven meer economische groei van de regio kan opleveren. De internationale rol en betekenis van de instellingen nemen daarmee ook toe.

Met Northern Knowledge bundelen de instellingen alle kracht en inzet op het gebied van kennisontwikkeling en valorisatie, business development en start-ups, finance en funding, en samenwerkingsprogramma’s met de industrie. Er komt een eenduidige en sterke organisatie die op het snijvlak van kennisinstellingen en bedrijven gaat opereren. Deze organisatie wordt een herkenbaar en zichtbaar loket voor bedrijven, waardoor ook het MKB beter de weg zal weten te vinden naar de wetenschappelijke en toegepaste kennis.

Daarnaast worden de campussen onder de nieuwe sterke organisatie gebracht, om zo de aantrekkelijkheid daarvan als vestigingsplaats voor bedrijven beter voor het voetlicht te brengen.

Lysias  begeleidt bestuurders van RUG en UMCG en de verantwoordelijke directeuren in het bouwen van de nieuwe organisatie.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024