Terug

21/06/2018

Lysias voert een evaluatie uit naar de Kenniskringen Visserij

Welke impact heeft het project Kenniskringen Visserij gehad voor de sector? En aan welke ontwikkelingen hebben de kenniskringen een bijdrage geleverd?

Op haaien fiskje tusken Amelân en Skiermûntseach

Voor de evaluatie van het project Kenniskringen Visserij bespreekt Lysias deze vragen met vissers en andere betrokkenen uit het hele land. Deze kenniskringen zijn groepen van vissers die samen met onderzoeksinstellingen zoeken naar oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

Opdrachtgever van deze evaluatie is het onderzoeksinstituut LEI van de Wageningen University & Research Center. Het LEI heeft Lysias gevraagd onderzoek te doen naar de resultaten van het project Kenniskringen Visserij. Aangezien 2016 het laatste jaar is van dit project, wil de financier, het ministerie van Economische Zaken, graag weten wat de impact van de Kenniskringen is geweest. Als onafhankelijk bureau en evaluatie-expert buigt Lysias zich graag over deze vraag.

In gesprekken met vissers, projectleiders en andere betrokkenen staan we stil bij de impact van de Kenniskringen voor vraagstukken als kostenbesparing, opbrengstverhoging, vermindering van de ecologische impact en de verbinding van de visserijsector met de maatschappij. De uitkomsten van ons rapport komen mede ten goede aan een evaluatie voor het Europese Visserij Fonds.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024