Terug

30/04/2024

Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag

Naar een visie voor het overgangsgebied

Een bijzonder en relatief onbekend Natura2000 gebied, Regte Heide Riels Laag, staat onder druk door verdroging en stikstofbelasting. Het gebied staat bekend om de beekdalen en bijzondere stuifduinen, vochtige en droge heide, moerassige laagten en diverse vennen. Daarnaast zijn er sporen uit een ververleden zoals grafheuvels, loopgraven en leemputten. De bodem- en waterkwaliteit gaan achteruit, waardoor verschillende planten en dieren verdwijnen. Als er geen actie ondernomen, dan wordt het gebied kwetsbaarder en dat heeft gevolgen voor natuur, landbouw, landschap, leefbaarheid en gezondheid. Er ligt een complexe maar belangrijke opgave.

Afgelopen zomer is Lysias gestart met de ondersteuning van de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Regte Heide en Riels Laag in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Samen met verschillende lokale partijen werken we aan een visie voor het overgangsgebied met mogelijke maatregelen. Het doel is natuurherstel, herstel van de waterhuishouding en perspectief  voor sectoren waaronder de landbouw en de leefbaarheid.

Lysias heeft de benodigde expertise van ontwikkelingen in het landelijk gebied en we hebben veel ervaring met het begeleiden van complexe processen. Korien Jurgens vervult voor de provincie Noord Brabant de rol van gebiedsmanager en Lotte Wolters de rol van projectsecretaris. We werken samen met landschapsarchitect Rosanne Schrijver van Witteveen+Bos en medegebiedsmanager Joep Horevoorts.

Lees hier meer over dit mooie gebied en de voortgang die we samen met de gebiedspartners aan het boeken zijn!

 

 

Share:

Lotte Wolters

Adviseur

Korien Jurgens

Partner en directeur

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024