Terug

08/02/2024

Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) CircuLEREN

MKBA van de aansluiting tussen onderwijs-bedrijfsleven

CircuLEREN is een samenwerkingsverband tussen ROC-Rivor, voortgezet onderwijsinstellingen en een aantal bedrijven in Rivierenland. De samenwerkingspartners realiseerden de afgelopen jaren (2019-2023) innovatieve onderwijs- en arbeidstoeleidingsinitiatieven voor studenten en werkzoekenden op niveau 1 en 2. De arbeidsmarkt verandert en het belang van een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt neemt steeds meer toe. Ook de studenten van ROC Rivor moeten zo worden opgeleid en begeleid dat ze zelf succesvol zijn en waardevol voor de arbeidsmarkt. Dat stopt niet bij de diplomering of bij het vinden van de eerste baan, maar vraagt continue aandacht. Een onderwerp wat ons na aan het hart ligt en waar we het belang van onderschrijven! 

CircuLEREN, geleid door ROC Rivor, heeft in samenwerking met lokale bedrijven en voortgezet onderwijsinstellingen o.a. verschillende leerwerkbedrijven opgezet om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en studenten goed te begeleiden naar een succesvolle overgang naar het werkzame leven. Daarbij is geïnvesteerd in meer begeleiding, een passender vakkenpakket en de mogelijkheid om aanvullende certificaten te halen.  

 

De projectleider van CircuLEREN wilde de totale maatschappelijke waarde van de inzet afwegen tegen de kosten. Deze meerwaarde strekt zich niet alleen uit tot de studenten, maar ook tot het onderwijs, de betrokken bedrijven, de arbeidsmarktregio Rivierenland en de maatschappij als geheel. De uitkomsten van de MKBA worden gebruikt bij het nemen van beslissingen over de toekomst van CircuLEREN.  

 

Wat deze MKBA uniek maakt is dat we gebruik hebben gemaakt van actie-onderzoek. Zo hebben we een dag meegelopen met de jongeren in de leerwerkbedrijven van CircuLEREN. Hierdoor hebben we diepgaand inzicht gekregen in de meerwaarde van CircuLEREN en de impact op de jongeren. Door gebruik te maken van actie-onderzoek wordt tegelijkertijd een ontwikkeling in gang gezet bij de jongeren, het heeft vaak een heel (zelf) waarderend effect voor de doelgroep die ermee werkt.

 

Infographic CircuLEREN

Share:

Ilse Wesseling

Adviseur

Sylvana Rikkert

Associé

George Postma

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024