Terug

29/02/2024

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V

Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan

Voor de samenwerkende Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek realiseerden we een bottom-up participatieproces om één gezamenlijk beleidsplan uit te werken voor de periode 2025-2028 waarmee de Veiligheidsregio’s input hebben opgehaald voor de richting, koers en strategische doelen van de organisatie.

Share:

Aldrik Dijkstra

Adviseur

Bibian Bevers

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024