Terug

29/02/2024

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V

Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan

Voor de samenwerkende Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek realiseerden we een bottom-up participatieproces om één gezamenlijk beleidsplan uit te werken voor de periode 2025-2028 waarmee de Veiligheidsregio’s input hebben opgehaald voor de richting, koers en strategische doelen van de organisatie.

Share:

Aldrik Dijkstra

Adviseur

Bibian Bevers

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024