Terug

14/06/2023

Met visie naar een nieuw meerjarenplan

In het politiek akkoord 2022 – 2026 ‘Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht’ wordt stevig ingezet op een duurzame en groene stad. In het verlengde hiervan heeft Lysias aan de hand van meerdere gesprekken en interactieve bijeenkomsten met belanghebbenden, een overkoepelende visie opgesteld voor natuur- en milieueducatie (NME) in Dordrecht. Vervolgens is samen met de medewerkers van Duurzaamheidscentrum Weizigt een nieuw meerjarenplan gemaakt.

Breed gedragen NME-visie

Vervolgens zijn partners en stakeholders uitgenodigd om hier in een aantal bijeenkomsten op te reflecteren en input mee te geven. Hieruit is een breed gedragen en compacte NME-visie met de naam ‘Natuurlijk beleven en leren in Dordrecht’ ontstaan. Voor het maken van de NME-visie is op basis van gesprekken en beschikbare documentatie een eerste factsheet opgesteld.

Visueel meerjarenplan

Voor het maken van een nieuw meerjarenplan van Weizigt organiseerden wij creatieve werksessies. Dit deden wij samen met Buro BRAND. Alle medewerkers van Weizigt hebben getekend, meegebouwd en gewerkt aan het nieuwe meerjarenplan met haalbare en concrete doelen voor de komende tien jaar. Het resultaat is de prachtige praatplaat met de naam ‘Natuurlijk Weizigt’ waar elke medewerker hét verhaal van Weizigt bij kan vertellen.

Wil je meer weten over onze aanpak, de NME-visie of het meerjarenplan ‘Natuurlijk Weizigt’, neem dan contact op met Annemieke van der Zijden of Jos Poeder.

Share:

Annemieke van der Zijden

Adviseur

Jos Poeder

Adviseur

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023