Terug

15/11/2017

MKB-plus Faciliteit voor snelgroeiende bedrijven in Noord-Brabant

Lysias ontwierp voor de provincie Noord-Brabant de MKB-plus Faciliteit. Hiermee gaat de provincie snelgroeiende bedrijven helpen door grote investeringen te financieren. De provincie Noord-Brabant verstrekt vanaf 2018 leningen en participaties van € 5 tot € 30 miljoen. Door slim financieel samen te werken met de Rijksoverheid, de Europese Investeringsbank en private financiers genereert Noord-Brabant een groot financieel vliegwiel.

Projectleider en adviseur van Lysias, Melvin Könings: ‘Bedrijven kunnen een financiële injectie krijgen voor de bouw van nieuwe fabrieken of bij een grootschalige productie, waardoor ze hun product sneller op de markt kunnen brengen. Naar verwachting levert dit zeshonderd nieuwe banen per jaar op.’

Voor dit nieuwe instrument heeft de provincie een uitgebreid kapitaalmarktonderzoek laten verrichten door Lysias. We hebben de financiering van investeringen van innovatieve MKB-bedrijven gedetailleerd in kaart gebracht en de nieuwe faciliteit op hoofdlijnen ontworpen. Het provinciebestuur van Brabant besloot daarop om € 60 miljoen te investeren in dit nieuwe instrument. Als doelgroepen ziet de provincie groeibedrijven in onder meer hightech, medische technologie en farmacie.

Hoe werkt het? Melvin legt uit: ‘De rijksoverheid wil via de nieuwe nationale investeringsbank Invest-NL € 60 miljoen investeren. De Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds kunnen deze bijdragen van de provincie en het Rijk verdubbelen via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Op die manier wordt de inzet van Brabant maar liefst verviervoudigd; daarmee is € 240 miljoen beschikbaar voor leningen en participaties.’

Dat wordt weer aangevuld met circa € 240 miljoen van private financiële partijen zoals fondsen, banken en pensioenfondsen. Ondernemers zetten ook eigen vermogen in, circa € 120 miljoen. ‘Dankzij deze hefboomeffecten trekt de MKB-plus Faciliteit naar verwachting voor € 600 miljoen aan grootschalige investeringen los’, vertelt Melvin. ‘De provincie zet dus een slim financieel vliegwiel in werking en kan haar inzet vertienvoudigen in de economie. Deze multiplier van de MKB-plus Faciliteit is oprecht spectaculair te noemen.’

Naar verwachting treedt de MKB-plus Faciliteit in 2018 in werking.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024