Terug

24/07/2023

Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG

Lysias Advies droeg vanaf februari 2023 bij aan de teamontwikkeling van het projectteam Kinderopvang en Voorschoolse Educatie. Dit deden we van binnenuit door mee te werken met het team. Deze manier van teamontwikkeling past heel goed bij mij, zegt Drefa Benali. Bas van Wijnen (manager bij VNG Realisatie, afdeling naleving) is tevreden met het resultaat. “Er is nu rust en vertrouwen binnen het team”.

De vraag
In februari 2023 was de VNG Realisatie op zeer korte termijn op zoek naar een interim projectleider die de toenmalige projectleider tijdelijk kon vervangen vanwege ziekte. De opdracht luidde: “de projecten ‘toezicht en handhaving kinderopvang’ en ‘toezicht en handhaving voorschoolse educatie’ de komende maanden op een goede manier voort te zetten en daarvoor de dagelijkse leiding van deze twee projecten over te nemen”.

“Er is nu rust en vertrouwen in het team”

Vanwege de vele landelijke ontwikkelingen in het domein van de kinderopvang is aan Drefa Benali ook gevraagd om het team te helpen met het ontwikkelen van een visie/koers en om meer structuur aan te brengen in de manier van werken in het team. Deze verbeterslag was nodig om de beperkte capaciteit effectief in te zetten, om uitval te voorkomen en de maatschappelijke ontwikkelingen zoals herzien van wet- en regelgeving Kinderopvang het hoofd te kunnen bieden.

Van binnenuit bijdragen aan opgavegericht realiseren
De adviseur van Lysias Advies kreeg binnen het team de rol van projectleider maar ook de opdracht om mee te werken aan de team ontwikkeling. In de rol van projectleider is Drefa Benali direct aan de slag gegaan met het aanbrengen van structuur in de manier van werken door bijvoorbeeld het werkoverleg in te korten en themasessies te introduceren om onderwerpen uit te diepen. Dit past heel goed bij de gedachte van Lysias Advies bij opgavegericht realiseren en hoe wij denken dat we bij kunnen dragen aan een beter werkende overheid.

Analyse
Bij de start van de opdracht trof Drefa Benali een zeer inhoudelijk gedreven en hecht team in een dynamisch en complex speelveld. Er werd hard gewerkt. Het team had het gevoel in een ratrace te zitten en een speelbal te zijn van het Rijk. Een eigen koers ontbrak. Rust om te reflecteren op inhoud, werkwijze en samenwerking was er niet. Er was geen ruimte om te vertragen en met elkaar te puzzelen over de richting van het project(team).

Aan de slag!
We zijn aan de slag gegaan langs 3 lijnen:

  1. Inhoud,
  2. Organiseren en
  3. Teamdynamiek/ontwikkeling (zachte kant).

Deze drie facetten staan constant met elkaar in verbinding. Naast aanpassingen in het regulier werk zijn we aan de slag gegaan met visieontwikkeling, aanscherpen van doelstellingen en werkende wijs een doelen-inspanning-netwerk op te zetten. De inhoud kwam uit het team en Lysias Advies ondersteunde door werksessies voor te bereiden en faciliteerde tijdens deze sessies.

Naast het ontwikkelen van richting, het aanbrengen van structuur in de manier van werken en prioriteiten hebben we aandacht besteed aan de dynamiek in het team. Samen met het team is naar de rollen in het team gekeken (Belbin Teamrollen -Meredith Belbin) en is de teamontwikkelruimte (Karen Derksen) in kaart gebracht. Beide sessies leverden mooie open gesprekken tussen de teamleden.

Op eigen kracht verder
Het team kan nu op eigen kracht verder. Er is rust en vertrouwen binnen het team en is er meer structuur in de manier van werken.

Ook aan de slag met teamontwikkeling? Drefa Benali of een van haar collega’s gaan graag met je in gesprek!

Share:

Drefa Benali

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024