Terug

06/10/2022

Naar een effectiever keurmerk Beter Leven

De Dierenbescherming heeft Lysias Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren met als centrale vraag hoe het Beter Leven keurmerk (BLk) functioneert en kan verbeteren.

Het BLk is een instrument om het welzijn van dieren in de agrarische voedselketen te verbeteren. Doel van het keurmerk is het (stapsgewijs) kwalitatief en kwantitatief verbeteren van het dierenwelzijn in de veehouderij en de aankoop te stimuleren van deze keurmerkproducten door consumenten.

In het onderzoek voerden de onderzoekers gesprekken met verschillende betrokkenen, stakeholders, experts en vertegenwoordigers van andere keurmerken over de opzet en doorontwikkeling van het Blk. Een denktank heeft gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek en de concept-aanbevelingen van de onderzoekers. Deze denktank bestond uit een wetenschappelijk expert op het gebied van dierenwelzijn, een vertegenwoordiger namens het ministerie van LNV en een vertegenwoordiger namens LTO. Zij hebben hun beschouwingen meegegeven aan de onderzoekers, die vervolgens de definitieve aanbevelingen hebben opgesteld.

In het rapport heeft Lysias Advies de bevindingen gepresenteerd die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, alsook reflecties op deze bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor verbetering van
de effectiviteit van het BLk.

Wil je meer weten over dit onderzoek kun je contact opnemen met Ferdinand Strijthagen of Yoram Poot.

 

Downloads

Rapportage Onderzoek Beter Leven keurmerk Lysias

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Ferdinand Strijthagen

Adviseur

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023