Terug

10/06/2024

Naar een toekomstbestendig Amaryllis

Ontwikkeling nieuw organisatiemodel

De wereld van welzijn en zorg is volop in beweging. Er is steeds meer aandacht voor preventief en collectief werken, onder meer vanuit IZA en GALA, en financieringsstromen veranderen en staan onder druk. Bovendien geldt ook in deze sector dat de invulling van vacatures lastig is. Amaryllis, welzijnsorganisatie in Leeuwarden, heeft hier ook mee te maken en vroeg Lysias om hen te begeleiden bij de ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel.

Organisatieonderzoek

Het traject startte met een organisatieonderzoek waarbij medewerkers van Amaryllis hebben kunnen meedenken over de aandachtspunten in de huidige manier van organiseren en werken en de wensen voor een toekomstig organisatiemodel. Deze ‘foto’, een gezamenlijk beeld van ‘nu’ en ‘straks’, vormde de basis voor het tweede deel van het traject.

Ontwikkeling scenario’s

Vanuit de uitkomsten van het eerste deel van het traject is een aantal toetsingscriteria geformuleerd waaraan het nieuwe organisatiemodel zou moeten voldoen. Om te komen tot zo’n model is gewerkt met een viertal scenario’s, die besproken zijn binnen de organisatie en getoetst werden aan de genoemde criteria. Uiteindelijk is er één model gekozen dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Amaryllis en dat de komende tijd verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht wordt.

Toekomstbestendig organiseren

Wil je ook aan de slag met toekomstbestendig organiseren of wil je hier meer over weten? De adviseurs van Lysias gaan hierover graag met je in gesprek.

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024