Terug

03/09/2023

Naar een toekomstbestendig TGO

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, maar ook de grote transities in de wereld, hebben de nodige impact op het college Techniek en Gebouwde Omgeving binnen Deltion College. Lysias heeft dit college begeleid bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie.

 

Via een interactieve aanpak, gebaseerd op design thinking, is zowel een analyse gemaakt van de huidige situatie als van de benodigde ontwikkelrichting. Medewerkers, management, studenten en ook het werkveld zijn hierbij betrokken.

Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelplan voor het college TGO gebaseerd op de bouwstenen voor management en organisatie. Aansluitend is het College TGO gestart de nieuwe koers in de organisatie en werkwijze door te voeren.

Share:

Leo Hendriks

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024