Terug

16/01/2013

Nieuwe condities in adaptief vastgoed

PPS-financier Roelof Balk: “Vertrek van de kracht van je plan en laat zien dat je waarde toevoegt. Zoek naar partijen met hetzelfde belang, dan komen er nieuwe of andere geldstromen in beeld.”
Bij financiering denken mensen altijd aan geld. Maar eigenlijk is geld het laatste waaraan je moet denken. Het gaat om waardeontwikkeling. De vraag is: voor wie levert het waarde op en hoe vertaalt zich dat door? Het feit dat je in een gebied niet alleen een woonwaarde voor de bewoners, maar ook bijvoorbeeld culturele waardes toevoegt, maakt dat mensen anders naar het gebied gaan kijken. Ook de eigenaren. De financiering van vastgoed, wijken en gebieden is vaak een gevangene van allerlei rekenmethodes, met modelmatige doorrekening uit het verleden. Deze modellen lopen per definitie vast in de toekomst. De werkelijkheid, het nu, is veel belangrijker. De functionaliteit van een gebied, wijk of complex is uiteindelijk bepalend voor wat mensen er voor over hebben om er in te wonen of te werken.”

Download hiernaast het artikel van Roelof Balk.

2013-Nieuwe-Condities-in-adaptief-vastgoed

Share:

Roelof Balk

Associé Slim Financieren

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024