Terug

21/06/2018

OM en Lysias ontwikkelen leeromgeving voor complexe samenwerking

Samen met Lysias gaat het OM een leeromgeving over samenwerking opzetten om taaie veiligheidsproblemen aan te pakken. Leren in de praktijk staat centraal. Lysias begeleidt het leerproces met de methode van systemisch leren. De start is dit voorjaar in een G20-gemeente; daarna volgt een tweede experiment elders in het land.

Het OM vervult zijn maatschappelijke opdracht in een dynamische omgeving die andere, hogere eisen aan de strafrechtpleging stelt dan vroeger. Oog hebben voor wat de samenleving dwars zit en daar samen met netwerkpartners mee aan de slag gaan. Dat wordt steeds belangrijker. Het OM wil een omgevingsgerichte organisatie zijn, die flexibel inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving. Om deze ambitie te realiseren, gaat het OM – met begeleiding van Lysias – reflecteren op de economische en publieke waarde van bestaande werkwijzen en interventies. Ook wil het OM reflecteren op de manier van samenwerken tussen het OM en andere maatschappelijke partners zoals welzijn en zorg, lokaal bestuur, politie, lokale ondernemers en vooral ook burgers.

Per pilotgebied selecteren we samen met de betrokken partners drie tot vier cases die ‘vastgelopen’, geëscaleerd of anderszins niet bevredigend zijn verlopen. Die analyseren we met behulp van ‘causal loop diagrams’. De leerervaringen van de verschillende experimenten worden verspreid en gedeeld in de OM-organisatie, passend bij de activiteiten voor OM 2020.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024