Terug

09/04/2023

Onderzoek Financiële Stromen jeugdgezondheidszorg

Lysias deed onderzoek naar de financiële stromen binnen de jeugdgezondheidszorg. Het onderzoek heeft een beeld opgeleverd van de inkomsten die de 38 jeugdgezondheidszorgorganisaties (grotendeels) van de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van hun taken.

ActiZ en GGDGHOR Nederland hebben Lysias Advies gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar de financieringsstromen binnen de jeugdgezondheidszorg. De centrale vraag hierbij was om de JGZ-geldstromen in beeld te brengen.

ActiZ en GGDGHOR Nederland zetten zich in voor een sterk en dynamisch aanbod aan preventieve zorg voor jeugd en streven daarbij naar maximale impact. Zij willen dit onder meer bereiken door het verrijken van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg.

kansen voor de vergroting van de efficiency en effectiviteit van de jeugdgezondheidszorg. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bedoeld om hieraan een bijdrage te leveren.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de financiële bijdrage die de Jeugdgezondheidszorg-organisaties ontvangen, per regio verschilt, mede door inhoudelijke verschillen in de definitie van het basisaanbod per regio. ActiZ en GGDGHOR Nederland wilden inzicht krijgen in de knelpunten en

Wil je meer weten over dit onderzoek kun je contact opnemen met Ferdinand Strijthagen.

Share:

Ferdinand Strijthagen

Adviseur

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023