Terug

15/11/2017

Onderzoek gebiedsontwikkeling centrumwijk Q4 Venlo

In 2016 waren er signalen van mogelijke misstanden bij vergunningverlening en vastgoedtransacties in de centrumwijk Q4 in Venlo. De onderzoeken die daarop volgden, gaven de raad niet het gevoel dat het lek boven was. De raad achtte het noodzakelijk om een raadsonderzoek te starten, waarbij met name bestuurlijke sturing gedurende de ontwikkelperiode van Q4 onderwerp van onderzoek was.

Lysias kreeg de opdracht dit raadsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is begeleid door een onderzoekscommissie bestaande uit alle raadsfracties. De transitie van centrumwijk Q4 loopt al sinds begin van deze eeuw. Met een aantal stevige ingrepen beoogde de gemeente de negatieve spiraal van drugsgerelateerde criminaliteit te doorbreken. In het onderzoek zijn alle relevante documenten over deze periode van 16 jaar bestudeerd en zijn met circa vijftig betrokkenen uit de verschillende perioden gesprekken gevoerd. Dat leidde tot een doorwrochte reconstructie van feiten en een scherpe analyse van knelpunten en verbeterpunten.

De commissie heeft de conclusies en aanbevelingen unaniem omarmd. Dat geldt ook voor het college, dat in de bestuurlijke reactie aangaf dat “… Lysias erin is geslaagd om in zijn analyse tot de kern van de zaak te komen. Wij herkennen ons in de analyse en conclusies en onderschrijven de door u geformuleerde verbeterpunten…”. Ook de raad heeft zijn waardering uitgesproken voor het werk van de onderzoekscommissie en het onderzoeksbureau.

Hieronder vind je de links naar een interview met de voorzitter en de onderzoeker en een reactie van de schrijvende pers

Omroep Venlo

De Limburger

Share:

Meer inzichten

VWS en gemeenten aan zet bij aanpak preventie
GALA biedt kader en kansen om te werken aan gezondheid
07/02/2023
Amsterdam weert zware touringcars uit het centrum
Minder opstoppingen en verbetering van de leefbaarheid
07/02/2023
Piet & Pino: Alles komt samen in gebiedsontwikkeling
Podcast over gebiedsontwikkeling
02/02/2023