Terug

31/05/2022

Onderzoek naar 8 jaar stimuleringsprogramma GezondIn – Gezond In De Stad

Niet iedere Nederlander heeft een gelijke kans op een gezond leven. Het programma GezondIn zette zich daarom de afgelopen 8 jaar in voor het opzetten, verbeteren en versterken van de integrale aanpak van gezondheidsverschillen op lokaal niveau. In opdracht van Pharos maakte Lysias Advies de balans op.

De gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en mensen met een hoge opleiding zijn groot en dreigen groter te worden als hier niets aan gedaan wordt. Mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau leven gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een hoge sociaaleconomische status. Het verschil in gezonde levensjaren is zelfs vijftien jaar. De gezondheid in ons land is in zijn algemeenheid verbeterd. Maar bij mensen met een lagere opleiding en inkomen en een migratie-achtergrond is nog grote gezondheidswinst te behalen.

GIDS: Gezond In De Stad
De Rijksoverheid wil daarom de gezondheid van inwoners met een gezondheidsachterstand verbeteren en doet dat onder meer via de decentralisatie-uitkering GIDS (Gezond In De Stad). Hiermee worden gemeenten met wijken waarin de grootste gezondheidsachterstanden voorkomen, financieel ondersteund bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
Het Ministerie van VWS begon daarnaast in 2014 met het landelijk stimuleringsprogramma GezondIn. De opzet van het stimuleringsprogramma is om te ondersteunen bij een samenhangende integrale aanpak van gezondheidsachterstanden op gemeentelijk niveau, die aansluit bij de behoefte binnen de gemeente. In totaal ontvingen ruim 150 gemeenten extra middelen vanuit de GIDS-gelden om de gezondheidsachterstanden aan te pakken. Nu het einde van de looptijd van het programma in zijn huidige vorm naderde, is het belangrijk voor het stimuleringsprogramma om inzicht te krijgen in de resultaten van de afgelopen acht jaar.

De integrale aanpak loont
In opdracht van Pharos maakten Esther Slinkman, Riem Abdel Wahed, Magdeleen Sturm en Harm Wilzing van Lysias Advies de balans op. We onderzochten de werkwijze, resultaten en geleerde lessen van dit programma tot nu toe. Een programma dat via advisering op maat en de ontwikkeling van instrumenten op responsieve wijze een significante en positieve bijdrage wist te leveren aan de lokale aanpakken van gezondheidsverschillen. En ook op landelijk niveau vervulde het een belangrijke aanjagende, agenderende en verbindende rol. De integrale aanpak van gezondheidsverschillen loont, maar vraagt om continue aandacht en een lange adem.

Wil je meer weten? Lees hier meer over het onderzoek en download het magazine hier.

Meer info over Gezond In De Stad vind je hier.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024