Terug

08/07/2017

Onderzoek kostenoverschrijdingen herhuisvesting ‘Stadkamer’ in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft voor de herhuisvesting van bibliotheek ‘De Stadkamer’ in Zwolle een pand aangekocht van de GGD. Een jaar na aankoop worden veel asbesttoepassingen aangetroffen. De kosten voor de asbestsanering en een aantal aanvullende projectoverschrijdingen bedragen ongeveer € 4 miljoen. Waarom zijn het asbestprobleem en de overige kostenoverschrijdingen niet eerder aan het licht gekomen? Welke normen hanteert de gemeente? Op welke manier en op welke momenten is het college geïnformeerd? En hoe is de raad door het college geïnformeerd? Lysias heeft in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders een onderzoek uitgevoerd naar de lessen die te trekken zijn, om in de toekomst het ontstaan van vergelijkbare problemen te voorkomen.

Het evaluatieonderzoek geeft inzicht in en duiding van de feiten en omstandigheden rond het ontstaan van de kostenoverschrijdingen van asbest en de overige overschrijdingen voor college en raad. Ook maakt onze rapportage duidelijk wat de kwaliteit is van projectbeheersing (aansturing, planning en risicomanagement) en informatievoorziening aan college en raad. Tot slot formuleerden we concrete verbeterpunten om te voorkomen dat in de toekomst dergelijke projectoverschrijdingen zich voordoen.

De conclusies en aanbevelingen zijn overgenomen door de gemeente. Op basis van de aanbevelingen is de gemeente Zwolle gestart met een intensief leer- en verbetertraject voor lopende en toekomstige projecten. De gemeente Zwolle heeft Lysias een 9 gegeven voor de uitvoering van deze opdracht.

Raadslid SP: “Dank voor het heldere en opmerkelijk goed leesbare rapport. Ik denk dat er weinig mensen in deze raad zo sceptisch zijn als ik, als het gaat om rapporten van externe bureaus, maar in dit geval is dat toch enigszins gelogenstraft.”

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024