Terug

01/03/2019

Onderzoek sociale tweedeling

Afgelopen periode hebben onze collega’s Marcel Benard en Clemens Sengers van Lysias Advies onderzocht welke aandacht er voor het thema ‘sociale tweedeling’ is bij Brabantse gemeenten. Zij verkenden welke gemeenten al op een aansprekende manier met het onderwerp bezig zijn.

Lysias Advies sprak met tientallen vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen in Brabant. De centrale vraag was: wat kunnen gemeenten en de provincie concreet doen aan het tegengaan van sociale tweedeling. Het eindresultaat, inclusief inspirerende voorbeelden, is gebundeld in een magazine.

Het onderzoek is uitgevoerd namens de Provincie Brabant en de Vereniging voor Brabantse Gemeenten. De resultaten van het onderzoek zijn afgelopen week tijdens de slotconferentie Veerkrachtig Bestuur op 13 februari 2019 gepresenteerd.

Magazine Sociale Tweedeling

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024