Terug

01/03/2019

Onderzoek sociale tweedeling

Afgelopen periode hebben onze collega’s Marcel Benard en Clemens Sengers van Lysias Advies onderzocht welke aandacht er voor het thema ‘sociale tweedeling’ is bij Brabantse gemeenten. Zij verkenden welke gemeenten al op een aansprekende manier met het onderwerp bezig zijn.

Lysias Advies sprak met tientallen vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen in Brabant. De centrale vraag was: wat kunnen gemeenten en de provincie concreet doen aan het tegengaan van sociale tweedeling. Het eindresultaat, inclusief inspirerende voorbeelden, is gebundeld in een magazine.

Het onderzoek is uitgevoerd namens de Provincie Brabant en de Vereniging voor Brabantse Gemeenten. De resultaten van het onderzoek zijn afgelopen week tijdens de slotconferentie Veerkrachtig Bestuur op 13 februari 2019 gepresenteerd.

Magazine Sociale Tweedeling

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024