Terug

22/09/2022

Ontwikkeling en invoering nieuw organisatiemodel VNG International

VNG International versterkt wereldwijd de lokale overheid, als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en voert projecten uit vanuit Den Haag en vanuit lokale kantoren. Binnen de organisatie ontstond de behoefte, als onderdeel van de hernieuwing van het meerjarenbeleid, om de interne organisatie en samenwerking door te ontwikkelen.

Lysias hielp VNG International bij het verder uitwerken en invoeren van een nieuw organisatiemodel waarbij de reguliere lijnorganisatie versterkt werd met een ‘horizontaal’ model met zgn. tafels. Deze tafels zijn geïnspireerd op de principes van zelforganisatie en versterken de interne samenwerking, het eigenaarschap, de balans tussen missie en bedrijfsvoering en het innovatief vermogen van de organisatie.

Meer weten over vernieuwende vormen van toekomstbestendig organiseren? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024