Terug

22/09/2022

Ontwikkeling en invoering nieuw organisatiemodel VNG International

VNG International versterkt wereldwijd de lokale overheid, als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en voert projecten uit vanuit Den Haag en vanuit lokale kantoren. Binnen de organisatie ontstond de behoefte, als onderdeel van de hernieuwing van het meerjarenbeleid, om de interne organisatie en samenwerking door te ontwikkelen.

Lysias hielp VNG International bij het verder uitwerken en invoeren van een nieuw organisatiemodel waarbij de reguliere lijnorganisatie versterkt werd met een ‘horizontaal’ model met zgn. tafels. Deze tafels zijn geïnspireerd op de principes van zelforganisatie en versterken de interne samenwerking, het eigenaarschap, de balans tussen missie en bedrijfsvoering en het innovatief vermogen van de organisatie.

Meer weten over vernieuwende vormen van toekomstbestendig organiseren? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023
Op wezenlijke onderdelen actie nodig voor versterking democratische rechtsorde
Conclusie van de Adviescommissie VWDR
02/11/2023