Terug

22/09/2022

Ontwikkeling en invoering nieuw organisatiemodel VNG International

VNG International versterkt wereldwijd de lokale overheid, als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en voert projecten uit vanuit Den Haag en vanuit lokale kantoren. Binnen de organisatie ontstond de behoefte, als onderdeel van de hernieuwing van het meerjarenbeleid, om de interne organisatie en samenwerking door te ontwikkelen.

Lysias hielp VNG International bij het verder uitwerken en invoeren van een nieuw organisatiemodel waarbij de reguliere lijnorganisatie versterkt werd met een ‘horizontaal’ model met zgn. tafels. Deze tafels zijn geïnspireerd op de principes van zelforganisatie en versterken de interne samenwerking, het eigenaarschap, de balans tussen missie en bedrijfsvoering en het innovatief vermogen van de organisatie.

Meer weten over vernieuwende vormen van toekomstbestendig organiseren? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024