Terug

28/08/2023

Ontwikkeltraject voor interne adviseurs van Drenthe College

Drenthe College werkt aan een toekomstbestendige onderwijsorganisatie. Dat gaat uiteraard over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, maar ook over zaken als organiseren en samenwerken. En over het effectiever benutten van het potentieel aan interne adviseurs. Lysias begeleidde een ontwikkeltraject voor ruim 40 interne adviseurs, zowel gericht op het adviesproces als op de ontwikkeling van adviesvaardigheden.

Lysias ontwikkelde samen met een klankbordgroep vanuit Drenthe College en samen met Zinvol Zijn en de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur een jaarprogramma, waarbij het versterken van de adviesfunctie binnen Drenthe College gecombineerd werd met de ontwikkeling van het adviesproces, een advies(competentie)profiel en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemende interne adviseurs. Het traject werd verzorgd in het Atlas Theater van Wildlands in Emmen. En omdat interne adviseurs werken voor interne opdrachtgevers is ook dat aspect aan bod gekomen. Met dit traject hebben de deelnemende adviseurs hun rugzak gevuld om actief bij te dragen aan de doorontwikkeling van Drenthe College.

Share:

Jolanda Waaijer

Associé

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024