Terug

29/09/2016

Oog voor kinderen, medewerkers en financiën bij de integratie van de Jeugdgezondheidszorg

De gemeenten in de regio IJsselland wilden dat consultatiebureaus en jeugdgezondheidszorg op scholen voortaan vanuit één organisatie wordt uitgevoerd. Zo verdwijnt de knip tussen het 4e en 5e levensjaar. Om dit te bereiken moesten organisatieonderdelen van twee thuiszorgorganisaties worden ontvlochten en overgebracht naar de GGD. Lysias begeleidde dit proces met resultaat: de zorg kon vlekkeloos doorgaan, medewerkers en vakbonden waren tevreden, de frictieproblemen bij thuiszorgorganisaties zijn geminimaliseerd en dat alles binnen de financiële kaders van de gemeenten.

Onze principes in de aanpak:

  • De zorg aan kinderen na de overgang moet gegarandeerd zijn.
  • Betrokken medewerkers voelen zich welkom bij hun nieuwe werkgever.
  • De financiële kaders van gemeenten zijn leidend.
  • Een gericht onderhandelproces inrichten tussen latende en ontvangende organisatie en tussen werkgevers en de vakbonden.
  • Strak projectmanagement om de deadlines te halen.

Bij de start in IJsselland wisten we dat de integratie van de Jeugdgezondheidszorg veel impact zou hebben. Tientallen medewerkers wisselen van werkgever en worden in een ander loongebouw geplaatst, contracten met financiers en ketenpartners worden overgezet, honderden digitale dossiers worden overgedragen, huurafspraken rond consultatiebureaus veranderen, noem maar op. Lysias heeft inmiddels in zes regio’s het projectmanagement van de integratie van jeugdgezondheidszorg uitgevoerd. Die ervaring hebben we in IJsselland benut om een doelgericht proces te ontwerpen, met heldere mijlpalen in de besluitvorming. We werkten steeds samen met zowel de thuiszorgorganisaties als de GGD. En hielden daarbij de verbinding met de gemeenten en de directies. We hielden steeds het oog op het doel: een geslaagde overgang waar ouders zo min mogelijk van merkten en die bij zo veel mogelijk medewerkers zou leiden tot tevredenheid.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024