Terug

11/02/2024

Op (organisatie)reis!

De reis van Stad & Natuur kreeg zo’n 10 jaar geleden een nieuwe dimensie: van een afdeling van de gemeente Almere werd het een zelfstandige organisatie. Intussen is er veel gebeurd en is er een mooie organisatie neergezet, met prachtige locaties verspreid over Almere. Met de groei, de coronaperiode en veel nieuwe medewerkers kwamen echter ook de ‘groeipijnen’ en werd het tijd om na te denken over de volgende ontwikkelfase en hoe deze beweging in gang te zetten.

Op (organisatie(reis)
Annemieke van der Zijden en Frank Burkels van Lysias fungeerden als begeleider van dit traject, waar de metafoor van een gezamenlijke reis voor is gekozen. Een gezamenlijke organisatie-reis, op weg naar een toekomst die de medewerkers met elkaar vorm kunnen geven.

Via een aantal werkbijeenkomsten met alle medewerkers is een beeld geschetst van zowel het hier en nu als van verwachtte toekomstige ontwikkelingen. En daarmee werd gelijk duidelijk aan welke zaken in de organisatie het komend jaar gewerkt moet worden.

Groene en gezonde stad
Stad & Natuur laat Almeerders de natuur in en rond Almere beleven op een directe en toegankelijke manier. In opdracht van de gemeente Almere betrekken ze jong en oud bij de Almeerse blauwe en groene buitenruimte. Meer weten? Zie www.Stadennatuur.nl

Share:

Yke Ntoane

Associé

Annemieke van der Zijden

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024