Terug

18/12/2018

Op weg naar een leeragenda voor de arbeidsmarktregio’s

We zijn dit traject gestart met het inventariseren van de behoeften van de arbeidsmarktregio’s. Projectleider Magdeleen Sturm: “Er zijn 35 regio’s die weliswaar allemaal met hetzelfde vraagstuk bezig zijn, maar ook op een eigen wijze zijn georganiseerd. De manier van (samen)werken is niet alleen verschillend, ook zijn er per regio andere speerpunten, bijvoorbeeld vanwege verschillen in de arbeidsmarkt. We willen zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven en voorkomen dat we dingen gaan doen die er al zijn. Daarom inventariseren we eerst goed welke behoefte er is.”

We verkenden met mensen die in de arbeidsmarktregio’s actief zijn wat hun behoeften zijn aan kennisdeling en intervisie en legden deze vraag ook voor aan meer dan 300 mensen met behulp van een online vragenlijst. Binnen een week reageerde al meer dan 50%. De uitkomsten van de inventarisatie bespreken we via een online Synthetron-werksessie met de respondenten. We maken een Leeragenda 2019 en starten begin 2019 met kennisdeling en intervisie voor alle regio’s. Dit doen we samen met het team van ‘Matchen op werk’ van het ministerie van SZW, het ondersteuningsbureau van de Programmaraad en natuurlijk de arbeidsmarktregio’s zelf.

Na het organiseren van de peer review voor de arbeidsmarktregio’s in 2017, is dit opnieuw een opdracht waar we met veel plezier en enthousiasme aan werken. In de loop van 2019 melden we ons met een nieuwe stand van zaken.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024