Terug

28/06/2018

Op zoek naar ‘burgers in het wild’

Medewerkers van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland deden een antropologisch experiment en gingen op veldwerk in hun eigen gemeente.

Zo’n 50 medewerkers van deze gemeenten deden mee aan het antropologisch experiment. Medewerkers van de afdeling Financiën stelden zich op achter een marktkraam, stapten af op inwoners en gingen met hen in gesprek over hun leefwereld. Dit experiment gaf tijdens het SED kansenfestival een concrete invulling aan de waarde om meer omgevingsgericht te gaan werken.

Doel van het antropologisch experiment was om medewerkers van de SED‑gemeenten te laten ervaren wat de meerwaarde is van een goed gesprek met de inwoner. Gewapend met een klembord met papier en een aantal goed voorbereide vragen, gingen ze het winkelcentrum van Bovenkarspel in om inwoners te raadplegen over hun opgaven.

In het bedrijfsleven zijn het ondertussen hele gangbare termen; de customer journey of de klantsafari. Het equivalent binnen overheidsinstanties bestaat echter nog niet. Terwijl er een grote opgave ligt om inwoners meer aan de voorkant te betrekken bij het maken van beleid en de kloof tussen burger en overheid te verkleinen. Antropologische methoden kunnen daarbij goed helpen; de kern van de methodiek is immers het observeren van en heel goed luisteren naar inwoners. Als antropoloog probeer je te denken vanuit de burger. Door dit klantperspectief kan je beleid beter laten aansluiten op de leefwereld van de inwoner, effectiever communiceren en heb je sneller mogelijke knelpunten in beeld. Vanuit de inwoner helpt het om op een andere manier met de overheid in aanraking te komen en dat verbetert het wederzijdse vertrouwen.

Share:

Sylvana Rikkert

Associé

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024