Terug

06/07/2021

Opgavegericht Realiseren in Almere

Met Lysias Opgavegericht Realiseren helpen we publieke organisaties bij complexe maatschappelijke vraagstukken of uitdagende ontwikkelopgaven. Dit doen we op het snijvlak van advies en realisatie in de rol van kwartiermaker, programmamanager, lijnmanager, projectleider en procesbegeleider.

Zo ook in Almere, waar Melvin Smit met zijn collega Rob Tutert in 2018 met professionals van de gemeente Almere, ProRail, NS en de provincie Flevoland plannen maakten voor het Stationskwartier inclusief het station. Melvin: “Ook nu zijn we weer in Almere aan de slag mogen gaan: we maken een uitvoeringsagenda voor Centraal Almere tot en met 2030. De komende tien jaar dus genoeg redenen om Almere te bezoeken en te ervaren hoe de plannen in de praktijk vorm krijgen!”

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024