Terug

01/03/2022

Opgavengestuurd werken en organiseren

Sinds 2016 werkt provincie Fryslân aan een innovatieve, opgavengestuurde wijze van werken en organiseren. Naast een flexibele wijze van werken en organiseren vanuit opgaven wordt ook gewerkt vanuit continue processen en vaste teams, zoals de bedrijfsvoering.

Lysias begeleidde de provincie Fryslân bij de doorontwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de opgave Groen Fryslân en in het versterken van de samenwerking met Wetterskip Fryslân, waarbij ook de gebiedsgerichte aanpak werd doorontwikkeld.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren en samenwerken? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

VWS en gemeenten aan zet bij aanpak preventie
GALA biedt kader en kansen om te werken aan gezondheid
07/02/2023
Amsterdam weert zware touringcars uit het centrum
Minder opstoppingen en verbetering van de leefbaarheid
07/02/2023
Piet & Pino: Alles komt samen in gebiedsontwikkeling
Podcast over gebiedsontwikkeling
02/02/2023