Terug

01/03/2022

Opgavengestuurd werken en organiseren

Sinds 2016 werkt provincie Fryslân aan een innovatieve, opgavengestuurde wijze van werken en organiseren. Naast een flexibele wijze van werken en organiseren vanuit opgaven wordt ook gewerkt vanuit continue processen en vaste teams, zoals de bedrijfsvoering.

Lysias begeleidde de provincie Fryslân bij de doorontwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de opgave Groen Fryslân en in het versterken van de samenwerking met Wetterskip Fryslân, waarbij ook de gebiedsgerichte aanpak werd doorontwikkeld.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren en samenwerken? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023