Terug

01/03/2022

Opgavengestuurd werken en organiseren

Sinds 2016 werkt provincie Fryslân aan een innovatieve, opgavengestuurde wijze van werken en organiseren. Naast een flexibele wijze van werken en organiseren vanuit opgaven wordt ook gewerkt vanuit continue processen en vaste teams, zoals de bedrijfsvoering.

Lysias begeleidde de provincie Fryslân bij de doorontwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de opgave Groen Fryslân en in het versterken van de samenwerking met Wetterskip Fryslân, waarbij ook de gebiedsgerichte aanpak werd doorontwikkeld.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren en samenwerken? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024