Terug

19/01/2017

Organisatieanalyse Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool kijkt naar de toekomst door het venster van het Strategisch Plan 2020 Vernieuwen in Verbinding. Wat betekent de daarin uitgesproken ambitie voor de ontwikkeling van de organisatie en de topstructuur? Waar staan we nu? En hoe gaan we verder?

Om antwoorden te vinden op deze vragen voert een team van het stafbureau Human Resources en Lysias in co-makerschip een brede analyse uit van de organisatie en de topstructuur. We spreken met studenten, medewerkers en managers, om de verschillende uitgangssituaties en perspectieven in beeld te brengen. En om uiteindelijk te komen tot zicht op de gewenste ontwikkellijnen in besturing, inrichting, cultuur en leiderschap.

Lysias vervult de rol van ‘betrokken buitenstaander’. We trekken schouder aan schouder op met het Stafbureau Human Resources en brengen onze expertise en onze verwondering in.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024