Terug

19/01/2017

Organisatieanalyse Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool kijkt naar de toekomst door het venster van het Strategisch Plan 2020 Vernieuwen in Verbinding. Wat betekent de daarin uitgesproken ambitie voor de ontwikkeling van de organisatie en de topstructuur? Waar staan we nu? En hoe gaan we verder?

Om antwoorden te vinden op deze vragen voert een team van het stafbureau Human Resources en Lysias in co-makerschip een brede analyse uit van de organisatie en de topstructuur. We spreken met studenten, medewerkers en managers, om de verschillende uitgangssituaties en perspectieven in beeld te brengen. En om uiteindelijk te komen tot zicht op de gewenste ontwikkellijnen in besturing, inrichting, cultuur en leiderschap.

Lysias vervult de rol van ‘betrokken buitenstaander’. We trekken schouder aan schouder op met het Stafbureau Human Resources en brengen onze expertise en onze verwondering in.

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023