Terug

04/04/2024

Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland

De wereld van water en waterschappen is volop in beweging. Uitbreiding van wettelijke taken, nieuwe kwaliteitseisen, bestuurlijke ambities of taken die meer in nieuwe samenwerkingen moeten worden opgepakt, vragen een andere aanpak van de organisatie.

Waterschap Zuiderzeeland vroeg Lysias om voor hen een inspirerende en concrete organisatieanalyse uit te voeren, die inzicht moest geven in de organisatie en de formatieopbouw. Met een beeld van ‘het nu’ en met mogelijke scenario’s voor de toekomst, gebruik makend van vergelijkingen met andere waterschappen en van de wijsheid uit de eigen organisatie.

George Postma, Herman Grootelaar en Frank Burkels voerden deze analyse uit, in nauwe samenwerking met het MT van Waterschap Zuiderzeeland.

Share:

George Postma

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024