Terug

04/04/2024

Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland

De wereld van water en waterschappen is volop in beweging. Uitbreiding van wettelijke taken, nieuwe kwaliteitseisen, bestuurlijke ambities of taken die meer in nieuwe samenwerkingen moeten worden opgepakt, vragen een andere aanpak van de organisatie.

Waterschap Zuiderzeeland vroeg Lysias om voor hen een inspirerende en concrete organisatieanalyse uit te voeren, die inzicht moest geven in de organisatie en de formatieopbouw. Met een beeld van ‘het nu’ en met mogelijke scenario’s voor de toekomst, gebruik makend van vergelijkingen met andere waterschappen en van de wijsheid uit de eigen organisatie.

George Postma, Herman Grootelaar en Frank Burkels voerden deze analyse uit, in nauwe samenwerking met het MT van Waterschap Zuiderzeeland.

Share:

George Postma

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024