Terug

21/02/2024

Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN

Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing

Lysias heeft een toertocht ontwikkeld voor ODRN en de gemeentelijke deelnemers met outcomesturing op de finishlijn. Met de toertocht wordt output- en outcomesturing vast onderdeel van het werk van de omgevingsdienst en sturing door de opdrachtgevers en komen de maatschappelijke doelen centraal te staan.

 De gemeente Nijmegen heeft de wens om meer outcomegericht te sturen en te werken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Zij heeft Catheel Pino en Eva Hillen daarom gevraagd om samen met Nijmegen, de ODRN én alle andere gemeentelijke partners in beeld te brengen hoe dit kan worden gerealiseerd.

In de toertocht is gekozen voor een stapsgewijze aanpak, waar elk jaar voor meer beleidsthema’s de outcome centraal komt te staan. Wat er jaarlijks moet gebeuren, hebben Catheel en Eva opgehangen aan de big8-cyclus: een bekend model binnen het fysieke domein.

In de ontwikkeling van een plan, werd duidelijk dat outcomesturing om een andere manier van werken vraagt en niet alleen om andere documenten en rapportages. Om dat te bereiken is gekozen voor een inspirerend en enthousiasmerend verhaal. Er is daarom gekozen voor de metafoor van een toertocht met ODRN en de deelnemers in het peloton, verschillende rondes en etappes en voldoende rust- en reflectiepunten.

Wil je het rapport of meer weten hoe we de opdracht hebben aangepakt? Neem dan vooral contact op met Catheel of Eva!

 

ODRN Toertocht

Share:

Eva Hillen

Adviseur

Catheel Pino

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024