Terug

19/10/2023

Preventie in werking

In nauwe samenwerking met maatschappelijk betrokken partners is het preventieplan ‘De Kracht van Ambacht 2020-2040 eind 2020 vastgesteld door de raad van de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht. Door activiteiten te ontwikkelen en uit te breiden zetten partners en de gemeente volop in op preventie en vroegsignalering in het sociaal domein. Steven van Die, wethouder Sociaal Domein, onderwijs en sport in Hendrik-Ido-Ambacht, zegt hierover: ‘Het sociaal domein van de toekomst zet in op preventie, het voorkomen van onnodige zorg en is op zoek naar een andere manier van samenwerken’. 

De gemeente wil inzicht in de voortgang en het effect van de opgestelde maatregelen. Lysias Advies heeft de opdracht gekregen te werken aan een effectmonitor, waarbij indicatoren worden vormgegeven. Het in beeld brengen van de maatschappelijke en financiële effecten van preventie is niet eenvoudig omdat het gaat om het voorkomen van problemen. Lysias deed het ontwikkelen van indicatoren dan ook samen met de ambtelijke organisatie, het bestuur en maatschappelijke partners.

 

Op basis van het onderzoek ziet Lysias Advies dat de gemeente de eerste resultaten bereikt door in te zetten op preventie. Meer mensen met kleine financiële, sociale of fysieke problemen komen in beeld en ontvangen ondersteuning. In Hendrik- Ido- Ambacht wordt vroegtijdig ingespeeld op problemen bij inwoners om escalatie naar complexe zorgvragen te beperken. Preventie doet wat het college van Hendrik-Ido-Ambacht voor ogen heeft. Het brengt zorg en ondersteuning dicht bij inwoners en helpt mensen in een vroeg stadium zodat zwaardere ondersteuning beperkt kan blijven. 

 

In de huidige situatie van groeiende uitgaven in het sociaal domein en het toenemen van de armoede en eenzaamheid. Het sociaal domein kende in 2020 en 2021 een groei van de uitgaven die groeien op basis van de toename van het aantal ouderen en de ontwikkeling van het aantal mensen met een lage sociaal economische status. De zorgvraag uit zich naast ouderen ook bij de jeugd. De vraag naar zorg en ondersteuning ligt in de gemeente op alle vlakken nog onder het landelijk gemiddelde met uitzondering van de jeugdzorg.  

 

Eén van de uitdagingen van preventie is het in beeld brengen van de effecten. Het in beeld brengen is lastig omdat effecten nooit direct zichtbaar worden en preventie pas op langere termijn loont. Lysias Advies adviseerde Hendrik-Ido-Ambacht dan ook in de toekomst niet alleen kwantitatief te meten maar ook kwalitatief en inwoners zelf aan het woord te laten over hulpvragen en hun behoefte om geholpen te worden. Voor Hendrik-Ido-Ambacht werd een lijst met indicatoren ontwikkeld waarop gemonitord kan worden in de toekomst.  

 

Als uw gemeente ook geholpen wil worden met het monitoren van preventie en het in beeld brengen van effecten neem dan contact op.

 

 

Share:

Bibian Bevers

Adviseur

Korien Jurgens

Partner en directeur

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024