Terug

05/01/2024

Tijdelijk programmamanagement Slimme Financiering en Participaties

Van augustus 2022 tot oktober 2023 vervulde Leonie van der Kruk interim de rol als programmamanager Slimme financiering en Participaties.


Binnen dit programma gaf Leonie sturing aan de ruim 40 professionals die zich bezig houden met het verstrekken van provinciale subsidies, de eigenaarsrol van de verschillende verbonden partijen van de provincie en de immunisatieportefeuille.

Share:

Leonie van der Kruk

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024