Terug

05/01/2024

Tijdelijk programmamanagement Slimme Financiering en Participaties

Van augustus 2022 tot oktober 2023 vervulde Leonie van der Kruk interim de rol als programmamanager Slimme financiering en Participaties.


Binnen dit programma gaf Leonie sturing aan de ruim 40 professionals die zich bezig houden met het verstrekken van provinciale subsidies, de eigenaarsrol van de verschillende verbonden partijen van de provincie en de immunisatieportefeuille.

Share:

Leonie van der Kruk

Adviseur

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024