Terug

19/06/2018

Programmamanagement Vierkant voor Werk

In 2014 stelden de colleges van BenW van Emmen, Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen het regionaal economisch samenwerkingsplan ‘Vierkant voor Werk’ vast. Lysias is gevraagd om de acties uit dit plan te coördineren en aan te sturen, zodat de gemeenten de gezamenlijke doelen realiseren.

Doel van het plan is dat de vier gemeenten, samen met het bedrijfsleven, UWV, SNN en de provincie Drenthe een economisch samenwerkingsverband opzetten en zich gezamenlijk inzetten voor structurele versterking van de regionale economie. De gemeenten zijn inmiddels voortvarend gestart met hun acties.

De inzet van Lysias is gericht op het inrichten van de programmaorganisatie, het concretiseren van de actieplannen en de organisatie van de financiering van de activiteiten. Dit doen wij in nauwe samenspraak met de stuurgroep en andere betrokken partijen. Bovendien werken we zelf mee in de uitvoering als deze stokt door gebrek aan capaciteit. Eind september verwachten wij onze werkzaamheden over te dragen aan de regionale programmaorganisatie.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024