Terug

19/06/2018

Programmamanagement Vierkant voor Werk

In 2014 stelden de colleges van BenW van Emmen, Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen het regionaal economisch samenwerkingsplan ‘Vierkant voor Werk’ vast. Lysias is gevraagd om de acties uit dit plan te coördineren en aan te sturen, zodat de gemeenten de gezamenlijke doelen realiseren.

Doel van het plan is dat de vier gemeenten, samen met het bedrijfsleven, UWV, SNN en de provincie Drenthe een economisch samenwerkingsverband opzetten en zich gezamenlijk inzetten voor structurele versterking van de regionale economie. De gemeenten zijn inmiddels voortvarend gestart met hun acties.

De inzet van Lysias is gericht op het inrichten van de programmaorganisatie, het concretiseren van de actieplannen en de organisatie van de financiering van de activiteiten. Dit doen wij in nauwe samenspraak met de stuurgroep en andere betrokken partijen. Bovendien werken we zelf mee in de uitvoering als deze stokt door gebrek aan capaciteit. Eind september verwachten wij onze werkzaamheden over te dragen aan de regionale programmaorganisatie.

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023