Terug

23/01/2017

Project- en programmasturing bij de VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil meer grip hebben op de lopende en toekomstige projecten en programma’s en daar meer rendement uit halen. Lysias helpt de VNG bij het versterken van de sturing op projecten en programma’s.

De VNG is succesvol in externe opgaven, zoals de Digitale Agenda 2020 en de implementatie-ondersteuning van de Omgevingswet. Er is al veel kennis van en ervaring met het vormgeven van samenwerking in meer-partijen-opgaven. Het is van belang om die kennis nu ook te benutten voor het vormgeven van de interne organisatie van projecten en programma’s.

Om te zorgen dat projecten en programma’s optimaal bijdragen aan de doelstellingen van de VNG helpt Lysias bij het versterken van de sturing op projecten en programma’s door:
• kwaliteitsversterking voor projectmatig en programmatisch werken
• opzetten team project- en programmamanagement
• vormgeven ondersteuningsteam voor projecten- en programma’s vanuit de staf.

De interne governance moet zodanig vormkrijgen dat zij ondersteunend is aan het werken aan de prioriteiten van de VNG, in nauw samenspel met haar partners.

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024